دانشگاه معصومیه قم

 

 

برنامه زمانبندي ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي88_87 موسسه آموزش عالي معصوميه قم

روز تاريخ رشته تحصيلي
شنبه دوم شهريور کارداني و کارشناسي پيوسته حسابداري (خواهران)
يکشنبه سوم شهريور

 

کارداني مديريت صنعتي و کارشناسي ناپيوسته بازرگاني (خواهران)
دوشنبه

چهارم شهريور

کارشناسي حقوق – صنايع و کارشناسي ناپيوسته حسابداري (خواهران)

سه شنبه

پنجم شهريور

کارداني مديريت و حسابداري (برادران)

کارشناسي حسابداري – حقوق – صنايع

چهارشنبه

ششم شهريور

کارشناسي ناپيوسته حسابداري و مديريت بازرگاني (برادران)

                                                                                            منبع: وبسایت رسمی آن موسسه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر  توسط آرمان |